Meniu
Pagrindinis arrow Paslaugos arrow Socialinio pedagogo


Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos
2019-04-10, 10:20

Socialinė pedagogė Asta Stasionienė
12 kabinetas
El. paštas: asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Tel. 8 67244246

Socialinės pedagogės darbo tikslas - laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinė pedagogė atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokyklos  veikloje.

Socialinio pedagogo veiklos turinys

 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
 • Aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais.
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis.
 • Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų.
 • Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

  

 
 

 

 

Svetainė atnaujinta:

2019-05-17 08:05:31

Pamokų laikas

1 klasių pamokų laikas 
1. 8.15 – 8.50
2. 9.10 – 9.45
3. 10.05 – 10.40
4. 11.15 – 11.50
5. 12.25 – 13.00
2-8 klasių pamokų laikas
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.15 – 12.00
5. 12.25 – 13.10
6. 13.20 – 14.05
7. 14.10 – 14.55
8. 15.00 – 15.45 


Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

Trimestrų trukmė:

1-asis 09-03–11-30

2-asis 12-01–03-08

3-iasis 03-12–06-21 (5–8  klasei)
            03-12–06-06 (1-4 klasei)


Rudens atostogos
1-8 kl. : 10-29–11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos
1-8 kl.: 12-27–01-02

Žiemos atostogos
1-8 kl.: 02-18-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos
1-8 kl.: 04-23–04-26

Vasaros atostogos
1-4 kl.: 06-07–08-31 

Vasaros atostogos
5-8 kl.: 06-22–08-31
 
  

 

Nuotraukos

Prisijungę

Dabar naršo 1 svečias