Meniu
Pagrindinis arrow Paslaugos arrow Biblioteka


Biblioteka
2019-04-02, 14:44
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKA 

 

 

Pagrindinis mokyklos informacijos šaltinis – mokyklos biblioteka, savo veikla siekianti įgyvendinti mokyklos misiją ir tikslus, neatsiejama mokymo(si) proceso dalis.

Mokyklos bibliotekos funkcijos: 

·         palaikyti ir plėtoti mokyklos siekiamus tikslus;
·         plėtoti ir palaikyti moksleivių skaitymo įgūdžius ir džiaugsmą skaityti, mokytis ir naudotis bibliotekomis visą gyvenimą;
·         sudaryti sąlygas informacijos kūrimo ir naudojimo patyrimui, žinioms, supratimui, vaizduotei ir džiaugsmui;
·         paremti moksleivių siekimą įgyti ir taikyti įgūdžius, reikalingus bet kokios formos ar pobūdžio informacijai vertinti ir naudoti, taip pat jautrumą bendruomenėje vykstantiems komunikacijos procesams;
·         teikti prieigą prie vietos, regiono, nacionalinių ir pasaulio išteklių, kurie atveria besimokantiems skirtingas idėjas, patirtį ir nuomones;
·         organizuoti veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį sąmoningumą;
·         dirbti su moksleiviais, mokytojais, administracija ir tėvais, siekiant mokyklos misijos įgyvendinimo;
·         skelbti, kad intelektinė laisvė ir laisva prieiga prie informacijos yra labai svarbios pilietinei ir demokratinei visuomenei;
·         skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei. 

Mokyklos biblioteka – tai:

·         abonementas;
·         informacinis centras;
·         vadovėlių fondas.                                     

Informaciniame centre vyksta integruotos pamokos, diskusijos, lankytojai atlieka kūrybinius darbus, ruošiasi pamokoms.

Didelis dėmesys skiriamas bibliotekos fondo ir paslaugų reklamai: bendruomenei pristatomos naujos knygos, rengiamos parodėlės: naujų leidinių, vykdomų projektų ir skirtos valstybinėms ir tautinėms šventėms, istorinėms datoms, žymių žmonių jubiliejams, pateikiama nauja aktuali informacija ugdymo karjerai klausimais. Vyksta  renginiai: garsiniai skaitymai, konkursai. Organizuojamos informacinių gebėjimų pamokos. Dalyvaujame mokyklos vykdomoje projektinėje veikloje: įvairiuose projektuose, programose, renginiuose, papildant bibliotekos fondus aktualiais leidiniais, konsultuojant, teikiant informaciją, padedant rinkti ir apdoroti ją.

Lankytojų paslaugoms: 5 kompiuteriai su interneto prieiga, 1 kopijavimo aparatas, dokumentų kamera, 1 projektorius, elektroniniai ir spausdintiniai leidiniai.

Turime nemažą  J. Tumo-Vaižganto kūrinių kolekciją.

Dalyvaujame projektuose, darbuotojai nuolat kelia kompetenciją (kursai, seminarai, tarptautinės konferencijos).Bendradarbiaujame su mokyklos bendruomene, kitų miesto mokyklų bibliotekomis, Kauno apskrities viešąja biblioteka, V. Kudirkos viešąja biblioteka.

Teikiamos nemokamos paslaugos:

·         sudaromos sąlygos mokytis/mokyti informaciniame centre;
·         kopijavimas (tik pažymos ir Word dokumentai).
·         internetas;
·         abonemente leidiniai išduodami į namus;
·         teikiamos informacinės, konsultacinės paslaugos (asmeninės konsultacijos);
·         galima naudotis projektoriumi, kompiuteriais.  

2019 m. prenumeruojame:

·         IQ Life;
·         Iliustruotoji istorija;
·         Psichologija tau;
·         Iliustruotasis mokslas;
·         NG Kids.  

Bibliotekoje ir informaciniame centre dirba:

·         L. Bakšenskienė, bibliotekos vedėja, turinti aukštąjį lietuvių filologijos bakalauro išsilavinimą; 
·         V. Tichonovas, informacinio centro specialistas, turintis aukštuosius lietuvių filologijos bakalauro bei žurnalistikos magistro išsilavinimus. 

 

LAUKIAME  JŪSŲ ABONEMENTE IR INFORMACINIAME CENTRE:

I - IV  - 8:00 – 17:00

V  -  8:00 - 15:45


 BIBLIOTEKOS BENDRIEJI  NUOSTATAI
 NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA  TAISYKLĖS 
 
 

 

 

Svetainė atnaujinta:

2019-05-17 08:05:31

Pamokų laikas

1 klasių pamokų laikas 
1. 8.15 – 8.50
2. 9.10 – 9.45
3. 10.05 – 10.40
4. 11.15 – 11.50
5. 12.25 – 13.00
2-8 klasių pamokų laikas
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.15 – 12.00
5. 12.25 – 13.10
6. 13.20 – 14.05
7. 14.10 – 14.55
8. 15.00 – 15.45 


Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

Trimestrų trukmė:

1-asis 09-03–11-30

2-asis 12-01–03-08

3-iasis 03-12–06-21 (5–8  klasei)
            03-12–06-06 (1-4 klasei)


Rudens atostogos
1-8 kl. : 10-29–11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos
1-8 kl.: 12-27–01-02

Žiemos atostogos
1-8 kl.: 02-18-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos
1-8 kl.: 04-23–04-26

Vasaros atostogos
1-4 kl.: 06-07–08-31 

Vasaros atostogos
5-8 kl.: 06-22–08-31
 
  

 

Nuotraukos

Prisijungę